Reglament de la cursa

Article 1. Organització

La Ruta Dels Masos és un esdeveniment esportiu organitzat pel club Corredellons de Vilabella amb la col·laboració de diferents Institucions, empreses i professionals del territori.

Article 2. Descripció de les proves

La Ruta Dels Masos consta de dues curses, una de 16km i una altra de 10km ambdues competitives; i una caminada de 8km no competitiva. Totes les proves tenen sortida i arribada a Vilabella.

Article 3. Sortida

La prova es celebrarà el diumenge dia 12 de maig de 2024 des del Poliesportiu de Vilabella.

La Cursa de 16km tindrà la sortida a les 9:00h

La cursa de 10km i la caminada tindran la sortida a les 9:05h

El tancament de la prova es produirà a les 12:30h.

Article 4. Inscripcions

La inscripció és personal i intransferible, una vegada realitzada la inscripció suposa l’acceptació del present reglament. El participant tindrà dret a canvi de distància fins el 30 d’abril 2024, tenint en compte que en el cas que la prova que vulgui realitzar sigui més econòmica no s’abonaran els diners; en el cas que la prova sigui de més import haurà de fer el pagament de la diferència en efectiu, en el moment de recollir el dorsal.

No es podrà cancel·lar la inscripció sota cap circumstància. En cas de no participar no es retornarà l’import de la mateixa, a no ser que sigui per causes imputables a l’organització.

En cas de cancel·lació de la cursa per causes de força major, sempre alienes a la voluntat de l’organització, aquesta proposarà una data alternativa.

Les inscripcions es tancaran quan s’arribi a 400 inscrits

La inscripció inclou participació en la cursa escollida, regal commemoratiu, bossa del corredor, avituallaments líquids i sòlids durant la prova, i entrepà i beguda a l’arribada.

Les inscripcions que es facin a partir del 30 d’abril del 2024 no tindran regal commemoratiu ni bossa del corredor.

Article 5. Cronometratge

La Ruta dels Masos és una cursa cronometrada

És obligatori l’ús del xip que anirà inclòs en el dorsal

Article 6. Assegurança

Per participar és imprescindible estar en possessió d’una assegurança d’accidents o d’una llicència federativa en vigor. En el cas que no se’n disposi al moment de fer la inscripció cada participant tindrà l’opció de poder contractar-la.

L’organització no se’n fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, però posarà tot allò que estigui al seu abast per evitar-los.

Article 7. Condicions de participació

L’edat mínima de participació per la cursa de 16 km és de 16 anys. La cursa de 10 km i la caminada no tenen edat mínima de participació.

Els participants menors d’edat a l’hora de recollir els dorsals hauran d’entregar una autorització signada pel pare, mare o tutor legal.

No està permès córrer o caminar amb animals.

Tots els participants estan obligats a fer la inscripció i portar el dorsal en el moment de la sortida de les proves.

Els participants actuen única i exclusivament sota la seva responsabilitat declarant-se aptes per afrontar aquest tipus de proves i eximeixen l’organització de tota reclamació o demanda basada en suposades accions o inaccions dels participants o altres que actuïn a favor seu. Així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir els participants i els seus materials, incloent-hi la pèrdua.

Article 8. Dorsals

Els dorsals de la RDM es podran recollir el dissabte abans de la cursa per la tarda i el mateix dia de la cursa abans de la sortida al Poliesportiu de Vilabella. Els horaris es publicaran mitjançant les xarxes socials i la pàgina web de la cursa anualment.

Per tal de poder retirar-los és necessària la presentació (física o digital) d’un document d’identitat amb fotografia i la llicència federativa vigent en el cas que se’n disposi. Per retirar el dorsal d’una altra persona serà necessària i imprescindible la mateixa documentació.

En cap cas es podrà canviar el dorsal amb una tercera persona

Els participants hauran de portar en tot moment el dorsal facilitat per l’organització de manera visible i preferiblement a la part del davant. Aquest no es pot retallar, doblegar, tapar ni modificar. La pèrdua de xip/dorsal implica la desqualificació a la prova, el participant podrà acabar la prova però no podrà optar a cap premi ni apareixerà a les classificacions.

El fet de no retirar el dorsal en els dies i hores establertes significa que el participant renuncia a prendre part a la prova.

Article 9. Material

Cada participant haurà de portar el material que cregui adient per realitzar la prova en funció de les seves condicions, la meteorologia i el recorregut escollit.

Article 10. Recorregut

Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat amb cintes.

En el cas que un corredor arribi a un punt sense marcatge, aquest haurà de tornar sobre els seus passos fins a tornar a trobar el recorregut marcat per l’organització; si no és capaç de trobar el camí correcte, haurà de comunicar l’incident via telèfon a l’organització i seguir les seves instruccions.

Les curses seran marcades els dies previs a la mateixa i revisades posteriorment abans de realitzar-les. Des de l’organització es posaran tots els mitjans que estiguin al nostre abast per poder gaudir d’una gran jornada esportiva i uns bons recorreguts pel nostre entorn, però en cap cas es farà responsable de les accions malintencionades per part de tercers.

El recorregut senyalitzat s’ha de respectar estrictament i no utilitzar cap tipus de drecera.

L’organització podrà modificar el recorregut sense modificar la distància de les proves, per causes alienes o de força major.

Els únics vehicles que poden seguir la prova són els autoritzats expressament per la organització.

Article 11. Avituallaments

Hi hauran diferents avituallaments durant les proves:

La cursa de 16 km tindrà tres avituallaments (sòlid i líquid)

La cursa de 10km i la caminada de 8km en tindrà un (sòlid i líquid)

A l’arribada tots els participants tindran dret a un entrepà de final de cursa i beguda.

És important i responsabilitat de cada participant gestionar correctament els avituallaments  i utilitzar els contenidors o bosses dipositats als avituallaments per no deixar cap escombraria durant el recorregut.

Si algun participant te alguna necessitat específica en la seva alimentació podrà especificar-ho en el moment de la inscripció. L’organització posarà tots els mitjans possibles per poder donar un servei específic, però en cap cas, es podrà fer responsable de possibles incidències més enllà del subministrament. En aquest cas, les marques dels productes específics seran les úniques responsables.

Article 12. Seguretat

Es disposarà d’ambulàncies i personal sanitari al punt de sortida i arribada.

Hi haurà un equip d’escombra a cadascuna de les curses encarregats de tancar les proves i comprovant que cap participant no quedi enrere.

Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver informat a l’organització i sense estar degudament autoritzat.

L’organització pot obligar a abandonar a un participant si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat o si aquest mostra un comportament antiesportiu (no assistir a un altre participant que necessités ajuda, per exemple)

Article 13. Serveis

Hi haurà a disposició de tots els participants servei de guarda-roba i dutxes.

Per poder utilitzar el servei de guarda-roba cada participant ha d’entregar les seves pertinences dins d’una bossa.

L’organització no es farà responsable dels objectes que es puguin dipositar.

Article 14. Categories

Es definiran categories masculina i femenina a les curses de 16 km i 10 km

General: tots els inscrits

Sènior: de 16 anys a 39 anys

Veterà: de 40 anys  49 anys

Màster: 50 anys o més

Per la categoria es tindrà en compte l’any de naixement.

Les categories són excloents, és a dir, una mateixa persona no pot ser premiada en dues categories diferents

Article 15. Trofeus i premis

Hi haurà premis en la cursa de 16 km pels:

– Tres primers homes i les tres primeres dones de la classificació general

– Primera dona i primer home de cadascuna de les categories

– Primer i primera corredelló/na

– Pernil (al participant que el trobi i el porti fins a l’arribada ell sol i sense ajuda)

Hi haurà premis en la cursa de 10 km pels:

– Tres primers homes i les tres primeres dones de la classificació general

– Primera dona i primer home de cadascuna de les categories

– Primer corredelló i primera corredellona

– Pernil (al participant que el trobi i el porti fins a l’arribada ell sol i sense ajuda)

Per optar als llocs de primer/a corredelló/na en cadascuna de les curses és imprescindible haver indicat la condició en el moment de la inscripció mitjançant el camp habilitat i portar la samarreta del club.

Els premis no són acumulatius a excepció del pernil

L’organització no enviarà a domicili els articles que els participants no hagin recollit durant l’esdeveniment (trofeus, bossa del corredor, roba, etc.)

Article 16. Responsabilitats

Els participants accepten el reglament i eximeixen als organitzadors de tota responsabilitat en cas d’accident o danys materials o corporals soferts durant, abans o després de la competició, a ells mateixos o a terceres persones.

La participació a l’esdeveniment es fa sota la responsabilitat i el propi risc dels participants a la cursa.

Article 17. Drets d’imatge

Amb la inscripció tots els participants renuncien a utilitzar els seus drets d’imatge i autoritzen a l’organització a utilitzar i publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa, ja sigui a nivell publicitari, en xarxes socials o qualsevol altre propòsit.

Els participants cedeixen les seves dades personals a l’organització amb finalitats de gestió de la cursa, publicitat i informació relacionada amb l’esdeveniment.

Article 18.

Tot el que no quedi reflectit al reglament queda sota la decisió de l’organització

L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament

Tots els participants a la Ruta dels Masos declaren haver llegit i comprès el reglament de les diferents proves que es realitzen, i accepten totes i cadascuna de les seves condicions, eximint de tota responsabilitat a l’organització